انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر احمد محبی
 اطلاعات تماس            تلفن:   23921 (009821)
  نمابر:   ................. (009821)
  پست الکترونیک:  Mohebi@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی              استاد
         آخرین مدرک تحصیلی             فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی